Pasja Nieruchomości Doradztwo
Kontakt:
604 43 18 08

692 26 48 40

728 45 31 07

biuro@pasjanieruchomosci.pl
imageimageimage

Działka dla developera

4895000 zł
  • Typ nieruchomości: Działka
  • Typ ogłoszenia: Na sprzedaż
  • Lokalizacja: ul. Wodna
  • Powierzchnia: 13987.00 m2

Opis nieruchomości

Oferta działki inwestycyjnej pod zabudowę jednorodzinną,

‼️ Płock ul. Wodna, nr ewid. 836/4 pow. 13987 m2 ‼️

SPRZEDAM

 

 Link do mapy: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?locale=pl&gui=new&sessionID=5049872

Działka umożliwia budowę niewielkiego osiedla domów jednorodzinnych, 

Szerokość frontu działki ok. 40 m, długość ok. 328 m,

Teren działki objęty jest uchwalonym w roku 2020 MPZP i oznaczony symbolem 2MNU ustalającym min:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

-usługi nieuciążliwe realizowane w formie samodzielnego budynku lub wbudowane w obiekt mieszkalny;

- maksymalna wysokość budynków mieszkalnych i usługowych – 10 m;

- maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej i garaży:

- przy dachu płaskim - 4 m,

-  przy dachu stromym – 5 m;

- maksymalna wysokość dla wiat i altan - 4 m;

- intensywność zabudowy: - minimalna 0,1,- maksymalna 0,6;

- ustala się dachy strome o kącie nachylenia połaci dachowych do 450 - dwuspadowe lub wielospadowe, dopuszcza się dachy płaskie.

Wskaźniki zagospodarowania terenów:

- minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 35%;

- maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 50%.                                                                                                                                                

cena 300 zł / m2

 

tel.☎️ 692264840